ELEKTRINA

Časté otázky elektrina

Prečo dokáže AEN ponúknuť nižšiu cenu elektriny  ako konkurencia?


AEN má dlhodobé skúseností v obchodovaní s energiamilynudného nákupu elje realizácii výhodného nákupu elektriny pre svojich zákazníkov. oti trhovým konkurentom  a tieto skúseností a obchodné vzťahy využíva pri zabezpečení výhodného nákupu elektriny pre svojich zákazníkov.

 

Bude rovnaká cena elektriny platná počas celej doby zmluvnej viazanosti?


Áno. AEN chce ponúknuť svojím zákazníkom istoty a záruky garanciou rovnakej ceny za dodávku energií ako v deň uzatvorenia zmluvy a to i v prípade zvýšenia cien energií na trhu.

 

Prečo sa mám rozhodnúť práve pre AEN?


AEN Vám vie zaručiť výrazne nižšiu cenu za dodávky elektriny ako tradiční dodávatelia, čo pre Vás, ako nášho zákazníka, znamená viditeľnú úsporu prevádzkových nákladov.

Navyše Vám garantujeme nemennú cenu elektriny počas celého zmluvného obdobia.ia.la 3ny elektriny na trhu. lého zmluvného obdobia a to ciu?

zmluvy. zmluvy druhej strane. Toto oznámenie musí byť písomné

 

Veľkou výhodou spoločnosti AEN oproti ostatným dodávateľom je budovanie vlastných zdrojov energie, čo nám umožňuje poskytnúť naším zákazníkom atraktívne ponuky.

 

Ak sa rozhodnem pre dodávku elektriny od spoločnosti AEN, ako sa uskutoční zmena dodávateľa?

 

Celý proces zmeny dodávateľa elektriny vybavíme za Vás a to úplne bezplatne. Priamo na adresu, resp. mailom Vám doručíme potrebné dokumenty:

- Zmluvu o združenej dodávke elektriny,

- Plnomocenstvo.

 

Zmluvu o združenej dodávke elektriny s AEN vyplňte na základe ročnej vyúčtovacej faktúry za elektrinu od Vášho súčasného dodávateľa. Následne stačí len Váš podpis a spätné zaslanie dokumentov na našu adresu:

- 2 x Zmluva o združenej dodávke elektriny 

- 2 x Plnomocenstvo

Vami zaslané dokumenty skontrolujeme a podpísaný originál Zmluvy o združenej dodávke elektriny Vám obratom zašleme. O nič viac sa nemusíte starať, všetko ostatné je v našich rukách, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s doterajším dodávateľom a realizáciu zmeny dodávateľa s distribútorom.
Uzavretím zmluvy bude pre Vás dodávku elektriny zaisťovať AEN. Dopravu elektriny do Vášho odberného miesta bude i naďalej zaisťovať regionálny distribútor. AEN Vám v rámci zmluvy zabezpečí tak dodávku ako aj distribúciu elektriny (privedenie elektriny do Vášho odberného miesta).

 

 

Kedy bude reálne uskutočnená zmena dodávateľa elektriny?


Doba potrebná k zmene dodávateľa elektriny záleží od výpovednej lehoty. Pri elektrine je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť od 01. dňa nového mesiaca. Podpísanú Zmluvu o združenej dodávke elektriny a Plnomocenstvo je potrebné doručiť na našu adresu do 25. dňa v danom mesiaci. 

 

Aký typ zmlúv bude AEN ponúkať – na aké zmluvné obdobie?


Zmluva o dodávkach elektriny sa zvyčajne uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy, ale je možné uzatvoriť zmluvu aj na kratšie obdobie a to 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty sa jej platnosť a účinnosť opätovne predĺži. Pokiaľ ktorákoľvek zo strán nemá záujem zmluvu predĺžiť, musí túto skutočnosť oznámiť písomne a preukázateľne doručiť druhej strane najmenej 1 mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvy.

 

Účtuje AEN novým zákazníkom poplatok za aktiváciu?


Nie, zmena dodávateľa a prechod k AEN je úplne bezplatný.


Keď zmením dodávateľa elektriny a prejdem k AEN, ako bude vykonaný odpočet elektromera?


Za odpočet je naďalej zodpovedný distribútor. Je plne v jeho kompetencii, či vykoná fyzický odpočet alebo odhadom.