ELEKTRINA

Firmy a podnikatelia

S nami získate

 
• Konkurenčnú výhodu vďaka ušetreným prevádzkovým nákladom.
 
• Garanciu spoľahlivých a bezpečných dodávok elektriny.
 
• Komplexný zákaznícky servis prostredníctvom moderných technológií.
 
• Istotu v stabilnom a silnom partnerovi.
 
 

 
Ste pre nás dôležití, preto Vám chceme dať pocit istoty a záruky. Skúste využiť naše služby na obdobie jedného alebo dvoch rokov a následne máte sami možnosť rozhodnúť sa, či budete naďalej spolupracovať s nami, alebo sa rozhodnete pre iného dodávateľa.

Nemusíte podávať žiadnu výpoveď, stačí ak do 30.09. (alebo v súlade s výpovednou lehotou platnej zmluvy o dodávke) kalendárneho roka splnomocníte nového dodávateľa, aby za Vás prechod vybavil.

Navyše Vám počas celej doby zmluvnej viazanosti garantujeme rovnakú cenu za dodávku energií ako v deň uzatvorenia zmluvy a to i v prípade zvýšenia cien energií na trhu.