SPOLOČNOSŤ

Vlastne zdroje elektriny

Obnoviteľné zdroje = Energia budúcnosti


Na Slovensku aktívne budujeme a prevádzkujeme projekty na báze obnoviteľných zdrojov energie.
V Nitre prebieha príprava výstavby centrálneho zdroja na výrobu tepla a elektriny zo zemného plynu s cieľom dodávky tepla do celého mesta. Projekt je realizovaný prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, a. s..
Vo Zvolene pokračuje projekt na výstavbu zdroja vyrábajúceho elektrinu pomocou spoluspaľovania hnedého uhlia a biomasy.


Investície


V tejto oblasti je našou snahou zúčastňovať sa ako investor pri aplikovaní technických a technologických noviniek slúžiacich k zvýšeniu efektívnosti využitia energetických zdrojov a k zlepšeniu enviromentálnych postupov pri výrobe elektrickej energie.


Kladieme dôraz na presadzovanie momentálne okrajových avšak pre budúcnosť veľmi perspektívnych spôsobov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Z hľadiska budúceho napredovania spoločnosti a rozvoja komerčných aktivít spoločnosti investície nachádzajú miesto vo výstavbe a získavaní vlastných zdrojov elektrickej energie v medzinárodnej sieti liberalizovaného európskeho trhu s elektrinou.