SPOLOČNOSŤ

TASR

Pomoc pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami

 

Nový akcionár spoločnosti PROBUGAS, a.s. patriaci do skupiny AEN Group cíti potrebu a spoločenskú zodpovednosť a chce ísť príkladom pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami.
 

Poskytli sme pomoc obci Terchová. Viac na nasledovnom linku:

http://www.tasr.sk/ots/ots-probugas-poskytol-pomoc-pri-vysuso/19075-clanok.html

 

Spoločnosť tak spravila prvý krok a v budúcnosti plánuje pokračovať v pomoci pri odstraňovaní škôd spôsobenými živelnými pohromami.