PLYN

Firmy a podnikatelia

Garantujeme Vám


• Úsporu až  15 % oproti tradičným dodávateľom plynu 

• Fixáciu ceny na celé obdobie platnosti zmluvy. 

• Transparentné zmluvné vzťahy. 

• Kvalitné dodávky elektriny a plynu s jedným dodávateľom.

 
 

 
 
Ste pre nás dôležití, preto Vám chceme dať pocit istoty a záruky. Skúste využiť naše služby na obdobie jedného alebo dvoch rokov a následne máte sami možnosť rozhodnúť sa, či budete naďalej spolupracovať s nami, alebo sa rozhodnete pre iného dodávateľa.

Nemusíte podávať žiadnu výpoveď, stačí ak splnomocníte nového dodávateľa v súlade s výpovednou lehotou platnej zmluvy o dodávke, aby za Vás prechod vybavil.

Navyše Vám počas celej doby zmluvnej viazanosti garantujeme rovnakú cenu za dodávku energií ako v deň uzatvorenia zmluvy a to i v prípade zvýšenia cien energií na trhu.