ELEKTRINA

Predaj Elektriny

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou a vytvorenie konkurenčného prostredia prináša spotrebiteľom množstvo výhod v podobe kvalitnejších služieb a v neposlednom rade výraznú úsporu finančných prostriedkov za dodávky elektrickej energie. 

 
Spotrebiteľ má tak právo zvoliť si dodávateľa, od ktorého bude elektrickú energiu nakupovať. 
 
Aby ste mali predstavu za čo všetko platíte pri dodávkach elektrickej energie, pripravili sme pre Vás prehľad o tom, ako je tvorená cena elektriny.


 

Koncová cena elektriny sa skladá z ceny

 
REGULOVANÉ ÚRSO a štát:
- za distribúciu elektrickej energie – reguluje ÚRSO a štát. Cena za distribúciu predstavuje zhruba 64 % koncovej ceny elektriny vrátane DPH.
 

NEREGULOVANÉ:
- za dodávku elektrickej energie – túto cenu ako jedinú vieme ovplyvniť. Vďaka kvalitnému tímu ľudí a dohodnutým kontraktom dokáže AEN zobchodovať elektrinu za výhodných podmienok a garantovať tak naším zákazníkom výrazne nižšie ceny za dodávku elektriny ako tradiční dodávatelia. 
 

 


Produkty elektriny sú štandarizované