PDS

Prevádzkovateľ distribučnej siete

+421 43 430 8002
od 8:00 - 15:00

Cenové rozhodnutie a prevádzkový poriadokCenové rozhodnutie 

Prevádzkový poriadok 

Dodatok prevádzkovému poriadku PDS