SPOLOČNOSŤ

Spoločnosti

 
     
           
 

A.En. Invent AG („AEN“) je súkromná nemecká akciová spoločnosť založená za účelom zúčastňovať sa na obchodovaní s energiami na liberalizovaných trhoch Európskej únie. Aktívna účasť na meniacom sa liberalizovanom trhu západnej Európy dopomohla spoločnosti k vytvoreniu podmienok na participáciu na trhoch strednej Európy.


Predstavenstvo:
Dipl. Ing. Wolfgang HERRMANN - predseda predstavenstva
Ing. Marián SMIK - podpredseda predstavenstva
Vladimí Sechter - člen predstavenstva

Dozorná rada:
Prof. Ing. Miroslav HUSÁK, CSc. - predseda dozornej rady
Ing Róbert Procházka - člen dozornej rady

Identifikácia:
IČO-HRB: 146592 Amtsgericht München
DIČ: 803/10909
IČ DPH DE: DE218647297
EIC: 11XAEN---------9

Výpis z obchodného registru - A.En. Invent AG A.En. Slovensko s.r.o.   / dodávateľ elektriny /


A.En. Slovensko s.r.o. je dcérskou spoločnosťou A.En. Invent AG. Spoločnosť bola založená za účelom obchodovania s elektrinou na slovenskom trhu. Obdržaním licencie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spoločnosť získala prístup na vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorý bude dopomáhať optimalizovať portfólio energetických produktov pre materskú spoločnosť.


Štatutárny orgán:
Ing. Marián Smik -  konateľ spoločnosti
Ing. Andrej Polonec – konateľ spoločnosti

Identifikácia:
IČO: 36399604
IČ DPH: SK2020117561
EIC 11XAENSK-------B
Zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro vložka 12978/L
Licencia URSO č. 2005E 0071 zo dňa 21.11.2005

Výpis z obchodného registra - A.En. Slovensko s.r.o. 
 
AENSK Povolenie č.2005E 0071 – dodávka elektriny A.En. Gas a.s.     / dodávateľ plynu /


A.En. Gas a.s. je spoločnosť so 100% účasťou materskej spoločnosti A.En. Invent AG. Spoločnosť bola založená za účelom obchodovania s plynom na slovenskom trhu. Obdržaním licencie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spoločnosť získala prístup na vnútorný trh s plynom a rozšírila tak svoje aktivity v oblastí obchodovania s energiami.


Predstavenstvo:
Ing. Marián Smik  - predseda predstavenstva
Ing. Andrej Polonec – člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Andrej Polonec – predseda dozornej rady
Ing. Jozef Plica - člen dozornej rady


Identifikácia:
IČO 36 841 064
IČ DPH: SK2022462266
EIC: 24X-AEN-GAS-AS-Z
Zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sa vložka 10669/L
Licencia URSO č. 2009P 0123 zo dňa 10.02.2009


AENGAS Povolenie č.2008E 0297 – dodávka elektriny 

AENGAS Povolenie č.2009P 0123 – dodávka plynu 

AENGAS Povolenie č.2013P 0200 – distribúcia plynu 
A.En. Ru OOO (s.r.o.)


Kontakty: 
A.En. Ru OOO (s.r.o.)
Bolshaja gruzinskaja 58,
123056, Moskva
Ruská federácia 


Identifikácia:
Hlavné štátne registračné číslo - ОГРН: 1087746779185
Identifikačné číslo platcu daní/kód dôvodu zápisu do registra ИНН/КПП 7710722050/771001001
účet № 40702978722000012218 в АКБ «Абсолют Банк» (Absolut Bank) (ЗАО)
SWIFT: ABSLRUMM
к/с № 488591799660 в KBC BANK NV, BRUSSELS. SWIFT: KREDBEBBXXX

A.En. CZ, s.r.o. je spoločnosť so 100% účasťou materskej spoločnosti A. En. Slovensko, s.r.o. Spoločnosť bola založená za účelom obchodovania na českom trhu s elektrickou energiou. Obdržaním licencie od Energetického regulačného úradu spoločnosť získala prístup na vnútorný trh a zároveň rozšírila možnosti obchodovania pre svojich partnerov.

Kontakty:
A.En. CZ, s.r.o.
Lidická 73
602 00  Brno
Česká republika
e-mail: jana.hullova@a-en.com
Tel:+421 (43) 4901 422
Fax: +421 (43) 4922 916

Štatutárny orgán:
Ing. Marián Smík - konateľ spoločnosti
Vladimír Sechter - konateľ spoločnosti
Zuzana Hnátová - konateľ spoločnosti

Identifikácia:
IČO: 276 77 982
IČ DPH:CZ27677982
EIC: 11XAEN-CZ- - - - - -B
Zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne v oddiele C vložka 51329
Licencia ERÚ č. 140604960 zo dňa 28.6.2006

Výpis z obchodného registra - A.En. CZ s.r.o.  
Mestská elektráreň Nitra, a.s.     


V Nitre prebieha príprava výstavby centrálneho zdroja na výrobu tepla a elektriny zo zemného plynu s cieľom dodávky tepla do celého mesta.

Kontakty:
Mestská elektráreň Nitra, a. s. 
Nábrežie mládeže 89
949 01 Nitra 
Slovensko
e-mail: office@men-nitra.eu 
Tel: +421 37 6504113  
Fax: +421 37 6504113  
 
 
Predstavenstvo:
Ing. Juraj Štrkolec – predseda predstavenstva 
Ing. Marián Smik – člen predstavenstva 
 
Dozorná rada:
Ing. Anton Letko 
Ing. Jozef Plica 
Ing. Andrej Polonec 
 
Identifikácia:
IČO: 44443048
IČ DPH: SK2022718170
Zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddieli Sa vložka 10383/N
Licencia URSO č. 2009E 0356 zo dňa 18.05.2009


Rozhodnutie URSO 


Štandardy kvality:
Elektrina 2014   

Teplo 2014   
Zvolenská ekologická spoločnosť a.s.   


ZES a.s. je účelovo založená projektová spoločnosť s cieľom realizácie a prevádzkovania parnej kondenzačnej turbíny v súčinnosti s novovybudovanými ekologickými tepelnými zdrojmi vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Turbína bude vyrábať elektrinu s použitím významného podielu domácich obnoviteľných zdrojov a kogenerácie.

Kontakty:
Zvolenská ekologická spoločnosť a. s. 
Námestie SNP 13
960 01 Zvolen 
Slovensko
e-mail: office@zes-zvolen.sk
http://www.zes-zvolen.sk/
Tel: 00421 45 5330017  
Fax: 00421 45 5330024
 
 
Predstavenstvo:
Ing. Marián Smik – predseda predstavenstva 
Ing. Andrej Polonec – člen predstavenstva
 
 
Dozorná rada:
Ing. Andrea Bobríková  – predseda dozornej rady
Ing. Július Katina - člen dozornej rady
Ing. Pavol Strapko - člen dozornej rady
Ing. Jozef Plica – člen dozornej rady 
Bc. Katarína Hullová – člen dozornej rady   
Mgr. Milan Kračún – člen dozornej rady  
 
Identifikácia:
IČO: 36799289
IČ DPH: SK2022718170
Zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa vložka 903/S

 OPM2 SR, s.r.o.    


Výsledkom plánovaného vstupu do energetických zdrojov bola akvizícia teplárne OPM 2 SR, s.r.o. so sídlom v Nitre. Hlavný účel tejto akvizície je výroba a rozvod pary a teplej vody.

Kontakty:
OPM2 SR, s. r. o. 
Nábrežie mládeže 89
949 01 Nitra 
Slovensko 
e-mail: opm@opm.sk  
Tel: 00421 37 6504113
Fax: 00421 37 6504113
 
Štatutárny zástupca:
Ing. Juraj Štrkolec – konateľ spoločnosti
Andrej Huľuk – konateľ spoločnosti
 
Identifikácia:
IČO: 36729809
IČ DPH: SK2022326152
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddieli Sro vložka 19332/N

Výpis z obchodného registra  - OPM2 SR, s. r. o. Štandardy kvality:
Teplo 2014   

 Teplico, s.r.o.    /výroba tepla/


Spoločnosť Teplico s.r.o. sa už dvadsať rokov stará o teplo v domácnostiach mesta Turčianske Teplice prevádzkovaním mestského vykurovania a údržbou kotolní.

Kontakty:
Teplico, s.r.o., Kuzmányho 246/14
039 01 Turčianske Teplice
Slovensko
e-mail: www.teplico.sk
Tel: +421 43 492 23 09
Fax: +421 43 492 23 09
 

Technický riaditeľ
Ing. Marek Ondráček
Tel: 0905 812 523

 
Štatutárny zástupca:
Ing. Juraj Štrkolec – konateľ spoločnosti
 
Identifikácia:
IČO: 31621171
DIČ: 2020435758
IČ DPH: SK2020435758

Výpis z obchodného registra  - Teplico, s. r. o. 

 PROBUGAS, a.s. 


Spoločnosť PROBUGAS a.s. vstúpila na slovenský trh na jeseň v roku 1991. Od tejto doby si drží pozíciu lídra medzi spoločnosťami podnikajúcimi v odvetví skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) na Slovensku. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, svoje prevádzky má v Martine, Haniske pri Košiciach a prečerpávaciu stanicu v Černej nad Tisou..
Predstavenstvo:
Mgr. Tomáš Pavlíček
Ing. Marián Smik
Ing. Vladimír Čambor

Identifikácia:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave v oddieli Sa zložkou č. 6048/B