VÝROBA TEPLA

Teplico

+421 43 430 8002
od 8:00 - 15:00

Výroba tepla a správa bytov a nebytových priestorov - Teplico, s.r.o.

 

Spoločnosť Teplico, s.r.o. Turčianske Teplice vznikla v roku 1995. Jej činnosť je zameraná na výrobu tepla a teplej vody a na správu bytových a nebytových priestorov.

  

Výroba tepla a teplej vody

Hlavnou činnosťou Teplica, s.r.o. je výroba tepla a teplej vody. Až 96 % tržieb pochádza z tejto  činnosti. Teplico, s.r.o. má v dlhodobom prenájme nasledovné tepelné zdroje:
Správa bytov a nebytových priestorov

Pôvodne spravovalo Teplico, s.r.o. len mestské byty a nebytové priestory. V 90-tich rokoch minulého storočia Teplico, s.r.o. realizovalo odpredaj mestských bytov a pomáhalo zakladať Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB). V súčasnosti spravuje Teplico,s.r.o. 510 bytov, z toho 345 bytov sú byty SVB a 165 bytov patrí Mestu Turčianske Teplice. Všetky sa nachádzajú na území Turčianskych Teplíc, a niektoré už aj v okolitých obciach. Nebytové priestory sú majetkom Mesta Turčianske Teplice. Špecifickou činnosťou Teplica, s.r.o. je i to, že spravuje Prechodnú ubytovňu pre sociálne  neprispôsobivých občanov mesta Turčianske Teplice.

Kým v 90-tich rokoch minulého storočia vyrábalo Teplico, s.r.o. v zdrojoch tepla cca 14 GWh ročne, v súčasnosti vyrába okolo 7 – 8 GWh ročne. Je to dané tým, že v súčasnosti je až 98 % bytov našich odberateľov tepla zateplených a vyregulovaných.

Teplico, s.r.o. v rokoch 2005 – 2011 realizovalo na svoje pomery veľké investície, keď modernizovalo svoje zdroje tepla tak, že teplo už dnes nevyrába len teplovodnými kotlami na zemný plyn, ako v minulosti, ale aj kondenzačnými plynovými kotlami, a na výrobu tepla využíva už i biomasové kotly na drevnú štiepku.

Teplico, s.r.o. dnes vyrába teplo:

  • - v modernizovaných tepelných zdrojoch s novými a modernými kotlami
  • - to všetko pri stabilizovaných cenách tepla, Teplico, s.r.o. stále patrí, napriek veľkým investíciám, k tým dodávateľom tepla, ktorí majú nižšiu cenu tepla v rámci Slovenska
  • - spaľovaním ZP na výrobu tepla vzniká menšie množstvo skleníkového plynu CO2, ale spaľovaním biomasy z drevnej štiepky sa množstvo skleníkoveho plynu CO2 ešte viac zmenšuje, pretože biomasa je obnoviteľný zdroj energie
  • - spaľovaním drevnej biomasy podporujeme znižovanie dovozu zemného plynu zo zahraničia a lepšie využívame regionálne zdroje paliva na území Slovenska
  • - modernizovaním zdrojov tepla a udržiavaním prevádzky schopnosti týchto zdrojov dosahujeme spoľahlivosť dodávok tepla a teplej vody pre našich  odberateľov, darí sa nám stále dodržiavať štandardy kvality na úrovni 100%
  • - v roku 2013 sa zahájila spolupráca s mestom Turčianske Teplice na zvyšovaní energetickej efektívnosti vo forme podpory na zateplenie bytových domov.