Výroba elektrickej energie

Firmy

Mestská elektráreň Nitra, a.s

Mestská elektráreň Nitra, a.s. v súčasnosti prevádzkuje nezávisle dve elektrárne: → Kogeneračná elektráreň Nitra → BPS ČOV Nitra

Nitrianska projektová spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., so 100% majetkovou účasťou spoločnosti A.En.Slovensko s.r.o., bola založená v roku 2008 s jasným cieľom - vybudovať a následne prevádzkovať zdroje kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET).

Proces realizácie výstavby veľkého projektu – Kogeneračná elektráreň Nitra začal v auguste 2014. Navrhovaná lokalita nového zdroja energií je situovaná v zastavanom území mesta Nitra na juhozápadnom okraji mestskej časti Chrenová, v existujúcom areáli CTZ Nitra. Cieľom výstavby nového zdroja bola podpora elektrizačnej sústavy SR a súčasne vzniknutým odpadovým teplom zo zariadení ohrievať vykurovaciu a teplú úžitkovú vodu pre obytné  domy a objekty občianskej vybavenosti na pripojených sídliskách v meste Nitra.

Okrem hlavného projektu realizovala spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s. v roku 2013 aj projekt Rekonštrukcie energetického hospodárstva ČOV Nitra – inštaláciu kogeneračnej jednotky s využitím bioplynu ako paliva pre  výrobu tepla a elektriny. Zámer tohto projektu spočíva v efektívnom energetickom zhodnotení celého objemu bioplynu, ktorý sa tvorí ako vedľajší produkt pri procese čistenia odpadových vôd. Bioplyn sa následne spaľuje v novej kogeneračnej jednotke, ktorá vyrobí elektrinu a teplo a tým využije v maximálnej miere energetický potenciál bioplynu. Vyrobená elektrina a teplo sa zužitkuje priamo v mieste výroby, t.j. v areáli čističky odpadových vôd čím zníži náklady jej prevádzkovateľa.

Mestská elektráreň Nitra, a.s. ako hlavný investor projektov verí, že prevádzkou svojich elektrární dosiahne zníženie a stabilizáciu výrobných cien tepla pre obyvateľstvo mesta Nitry, podporí stabilitu elektrizačnej sústavy v meste a jeho okolí a zároveň inštaláciou najlepších dostupných technológií vo svojej kategórii prispeje k zníženiu emisií a v konečnom dôsledku k ochrane životného prostredia.

A.En. Slovensko s.r.o.

Spoločnosť A.En. Slovensko s.r.o. sa po dlhoročných skúsenostiach v oblasti veľkoobchodu s elektrickou energiou a v dôsledku liberalizácie na energetickom trhu rozhodla pôsobiť ako dodávateľ elektriny pre koncových odberateľov elektriny. Zamerali sme sa najmä na zákazníkov z oblasti malých a stredných podnikov podnikajúcich v oblasti výroby a služieb.

Na základe odborných znalostí na strane nákupu elektriny ako aj znalostí v oblasti legislatívy a energetického poradenstva sme sa stali silným a stabilným partnerom pre našich odberateľov elektriny, ktorým vieme ponúknuť nie len konkurencieschopnú cenu ale aj  odborné poradenstvo, čo v konečnom dôsledku prináša našim partnerov výraznú optimalizáciu nákladov na energie.

Cieľom A.EN. je byť konkurencieschopným dodávateľom elektriny so stabilným podielom na trhu s energiami. Zároveň prostredníctvom budovania stabilného a výkonného tímu pracovníkov so spoločným záujmom o trvalý rast spoločnosti sa stáva zodpovedným a  uznávaným partnerom na dodávku energií.

Cieľom spoločnosti je aj do budúcnosti poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby v oblasti dodávky energií. Svoje poslanie na energetickom trhu A.EN. napĺňa poskytovaním kvalitných služieb a prístupom k zákazníkovi a tým uspokojuje jeho potreby a požiadavky. Zabezpečovaním spoľahlivých a bezpečných dodávok energií prináša A.EN. svojim obchodným partnerom moderné riešenia smerujúce k úsporám energií.

Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.

Trnavská ekologická spoločnosť sa zaoberá výrobou a rozvodom tepla, výrobou a dodávkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu.

Zaujímavé čísla

Založenie spoločnosti A.En. Slovensko s.r.o.

Založenie spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, a.s.

Inštalácia kogeneračnej jednotky ČOV Nitra

Akvizícia spoločnosti Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o.

Cenové rozhodnutia

Cenové rozhodnutie MEN KGE 2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2020 MEN KGE
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2017-2021 MEN KGE
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2016 MEN KGE
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2015 MEN KGE
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2017-2021 BPS ČOV
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2014-2016 BPS ČOV
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2013 BPS ČOV
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie TES 2017-2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie TES 2014-2016
Stiahnuť

Štandardy kvality

Štandardy kvality MEN 2020
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2019
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2018
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2017
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2016
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2015
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2014
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2013
Stiahnuť
Štandardy kvality TES 2016
Stiahnuť

Ostatné

Politika kvality 2020
Stiahnuť
Zverejnené údaje v zmysle zákona 309_2009 Z.z..
Stiahnuť
GDPR
Stiahnuť