Zemný plyn a propánbután

Firmy

A.En. Gas a.s.

Spoločnosť A.En. Gas, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako obchodný partner zabezpečujúci dodávku plynu pre stredných a malých zákazníkov od roku 2010. V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje dodávku plynu svojim zákazníkom v celkovom objeme viac ako 60 000 MWh ročne.

Cieľom spoločnosti A.En. Gas a.s. je posilňovať vybudované stabilné a konkurencieschopné postavenie flexibilného, spoľahlivého a zodpovedného obchodného partnera na energetickom trhu, poskytujúceho bezpečné dodávky zemného plynu, vrátane kvalitných a komplexných služieb šitých na mieru zákazníkom, o ktorých sa stará výkonný tím profesionálov s ohľadom na individuálny prístup s najväčším záujmom napĺňať potreby a požiadavky klienta.

Prioritou spoločnosti A.En. Gas a.s. je zabezpečiť pre svojich odberateľov plynu:

Najvýhodnejšiu cenu

Transparentné zmluvné vzťahy

Kompletnú administratívu

Profesionálne poradenstvo

Individuálny prístup odborne pripraveného personálu.

P R O B U G A S a. s.

Akciová spoločnosť Probugas, najväčší dodávateľ propánu a propán-butánu na slovenskom trhu od roku 1991, sa začiatkom júla 2014 stala súčasťou skupiny A.EN. Group. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, s ďalšími prevádzkami v Martine a Haniske pri Košiciach. Spoločnosť vlastní aj prečerpávaciu stanicu v Čiernej nad Tisou. Probugas je jedným zo zakladajúcich členov Združenia LPG spoločností (ZLPGS).

Prioritou spoločnosti Probugas je ponúkať na trh bezpečné a kvalitné produkty pri rýchlej a bezproblémovej distribúcií. Spoločnosť dodáva propán a propán-bután do domácnosti, firiem a na čerpacie stanice vo fľašiach alebo do zásobníkov, čo umožňuje široké využitie na vykurovanie, ohrev teplej vody, varenie, sušenie, grilovanie, ďalšie technologické procesy a v neposlednom rade aj na pohon automobilov a vysokozdvižných vozíkov.

Spoľahlivosť dodávok spoločnosť garantuje najmä vďaka diverzifikovaným zdrojom nákupu plynu a vlastnej prečerpávacej stanici, ktorá zabezpečuje prečerpávanie plynu z Ruskej federácie. Spoločnosť si taktiež zakladá na udržiavaní vysokej úrovne poskytovaných služieb - pravidelne prináša inovatívne riešenia na skvalitnenie služieb pre zákazníkov a systematicky a dôsledne rozširuje povedomie verejnosti o bezpečnosti narábania s plynom a ekologickosti propánu.

Probugas, so svojou víziou stať sa stredoeurópskym lídrom na trhu s LPG, chce naďalej poskytovať kvalitné služby a dodávky kvalitného plynu, no hlavne dodržiavať všetky pravidlá podnikania na základe platnej legislatívy.  Spoločnosť neustále investuje a hľadá nové využitia LPG, pretože verí, že propán ako palivo je ekologicky čistým a perspektívnym zdrojom energie.

Zaujímavé čísla

Založenie dcérskej spoločnosti A.En. Gas a.s.

Akvizícia spoločnosti PROBUGAS a.s

Ostatné

GDPR
Stiahnuť