Výroba a dodávka biopalív

Firmy

ECOEN Slovakia a.s.

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti ECOEN Slovakia je výroba, spracovanie a dodávka rastlinnej biomasy na energetické účely. Víziou spoločnosti ECOEN Slovakia je stať sa v tejto oblasti na Slovensku lídrom.

Medzi základné aktivity spoločnosti už dlhodobo patrí dodávka energetickej štiepky pre teplárne a vykonávanie výrubov náletových drevín. Zásadným krokom smerujúcim k naplneniu vízie spoločnosti však bolo rozhodnutie vstúpiť do projektu linky na výrobu drevných peliet a brikiet, ktorý spoločnosť ECOEN Slovakia, a.s. zrealizovala a v roku 2015 linku spustila do výroby s celkovou výrobnou kapacitou viac ako 13.000 ton/rok.

Nastavená spolupráca s ostatnými spoločnosťami zo skupiny predurčuje spoločnosť ECOEN Slovakia a.s. k pozícii lídra na regionálnom trhu s peletami a briketami. Rozbiehajúce sa projekty prestavby starších kotolní na kotolne na drevné pelety a energetickú štiepku zase zaručujú dlhodobú perspektívu a udržateľnosť tejto pozície. Nezanedbateľnú váhu pri napĺňaní tejto pozície má aj pripravovaný export na zahraničné trhy.

Zaujímavé čísla

Založenie spoločnosti ECOEN Slovakia a.s.

Uvedenie peletovacej linky ECOEN v Martine do prevádzky

Ostatné

GDPR
Stiahnuť
Certifikát podľa normy STN EN ISO 17225-2
Stiahnuť